Escaperoom  EGYPTE

 

U en uw partner zitten opgesloten in een ingestort gedeelte van een Egyptische piramide.

Er is slechts één uitgang. Deze is afgesloten met een zware stenen deur.

Door aan wiel A te draaien, kan je de deur openen.

In welke richting moeten we draaien om de deur op te heffen ?

OPGELET !  Als je in verkeerde richting draait, opent zich een valdeur onder je voeten .

 

   Antwoord :  (1)  .................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je komt nu in een ruimte met vier deuren.

Op elke deur is een beeltenis van een Egyptische god aangebracht.

Enkel de deur met de beeltenis van Anubis is veilig om door te gaan.

Welke deur kies je ?       (2)  .........................................................

Tip : Het is niet deur A, want dit is   (3)  .....................................

 

                   

A                                                  B                                                            C                                                        D           

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In een nis vind je een voorwerp

Om te weten wat dit voorwerp is, vertaal bovenstaande hiërogliefen.

Dit voorwerp is een   (4)    ..............

Waar heb je dit vandaag nog gezien ?   (5)   ..............................

Wat is de betekenis van dit symbool ?   (6)  ...........................

 

Met dit voorwerp open je de deur naar de volgende kamer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opgelet. Je bent nu in de mummiekamer. Hier waart de geest van Sharl-atan rond.

Verschalk deze door u te vermommen als mummie.

Stuur daarvan een foto naar  bert@cordens.be  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De doorgang naar volgende kamer wordt verspert door  Sharl-atan.

Hij laat u slechts passeren indien u volgend raadsel oplost .

Heel, heel lang geleden dongen eens twee Egyptische kamelendrijvers naar de hand van de dochter van de sjeik van Abbu-dzjabbu.


De sjeik, die geen van beide mannen zag zitten als toekomstige echtgenoot voor zijn dochter, bedacht een slim plan:

een wedstrijd zou bepalen wie van hen met zijn dochter mocht trouwen.

En aldus organiseerde de sjeik een kamelenrace.

Beide kamelendrijvers moesten per kameel reizen van Cairo naar Abbu-dzjabbu

 Degene wiens kameel als laatste in Abbu-dzjabbu zou aankomen,

mocht met de sjeiks dochter in het huwelijksbootje stappen.


De twee kamelendrijvers, die beseften dat dit wel eens heel erg lang kon gaan duren,

besloten ten einde raad de Wijze van hun dorp te raadplegen.

Daar aangekomen legden zij de situatie uit, waarop de Wijze van het Dorp zijn wichelroede omhoog stak en 3 wijze woorden sprak.

Opgelucht verlieten de twee kamelendrijvers zijn hut: ze waren klaar voor de strijd,

en het zou geen jaren duren alvorens de strijd beslecht was.

De Vraag: Welke 3 wijze woorden sprak de Wijze van het dorp?

 

(7)  .................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze kamer ligt een hoop bakstenen.
Er zijn op de vloer 6 drukpunten.
Stapel op elk drukpunt het juiste aantal stenen, dan opent zich een verborgen deur.
De volgende symbolen geven aan hoeveel stenen op elk punt moeten gestapeld worden.
 
De oplossing bestaat uit een getal van 6 cijfers
 
(8)    .......................................................
 
 

   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Welkom in de kamer van de bouwmeester.

Hier liggen de plannen van de piramide.

Met deze plannen kan je zelf een piramide bouwen van 6 trappen hoog.

Maak dus met suikerklontjes een 6-traps piramide.

Hoeveel suikerklontjes heb je hiervoor nodig ?

(9)  ----------------

Indien je een piramide van 80 lagen hoog wil bouwen, hoeveel stenen heb je dan nodig ?

(10)  ....................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervolg uw weg, want de handlangers van Sharl-atan zitten u op de hielen.

In de gangen van dit doolhof vindt u het lijk van een Romeins soldaat.

Was deze hier ook ooit ten prooi gevallen aan de ondode mummies ?

Blijkbaar heeft hij een boodschap bij zich met tips om de uitgang te vinden.

Deze boodschap is echter gecodeerd.

Vermits het een Romeins soldaat is, is deze boodschap waarschijnlijk versleuteld met

een Caesar disc.

Tussen zijn bezittingen vindt u een code :  Deze is  "6".

Ontcijfer zijn boodschap ;

bgtaoz jk qgskx zckksggr rotqy kt jxoksggr xkinzy

 

(11)   ......................................

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U bent aan de uitgang gekomen.

Deze is afgedekt met een zwaar rotsblok (1000 kg)

Er is een takelconstructie aanwezig.

Uzelf kan maar 250 hg heffen.

Is deze constructie geschikt om het blok op te heffen ?

Waarom wel of waarom niet..

(12)  ..........................................

 

Stuur alle antwoorden door naar   bert@cordens.be